• Sea Sights 2019

  Het borgen van een duurzame ontwikkeling van de Noordzee en het kustgebied, dat is wat de deelnemers aan innovatiefestival Sea Sights graag willen. Tijdens het festival, dat 20 juni 2019 plaats vond, hebben de deelnemers gewerkt aan een ambitieuze verklaring over de toekomst van steden aan zee. De verklaring bevat concrete punten om de kwaliteit van de zee en kustgebieden te behouden en te verbeteren en de veiligheid van het achterland te waarborgen.

  Voeren van regie op de Noordzee hard nodig

  Het voeren van regie op de Noordzee en de kustgebieden is van belang omdat het steeds drukker wordt op de Noordzee. Het is een uitdaging om iedere keer de juiste balans te vinden tussen economie, energie en ecologie en tevens rekening te houden met de belangen van de kustbewoners. Daarnaast zijn er ook omvangrijke uitdagingen die de aandacht vragen zoals de zeespiegelstijging, dreigende voedsel- en zoetwatertekorten en het veiligstellen van de energievoorziening. Een evenwichtig beheer van de Noordzee vereist actie en samenwerking.

   

  Verklaring moet overheden oproepen regie te nemen

  Door het opstellen van de verklaring roept de organisatie van Sea Sights overheid en bedrijfsleven op een samenhangende visie te ontwikkelen en de regie actief te nemen. Tijdens Sea Sights werkten de maritieme en visserijsector, jongeren, projectontwikkelaars, wetenschap, overheid en NGO’s gezamenlijk aan de verklaring. Het uiteindelijke doel is een duurzame ontwikkeling van het kustgebied te borgen. De verwachting is dat meer steden aan zee zich achter de verklaring gaan scharen. De verklaring is een initiatief van de landelijke coördinator SDG 14 (leven onder water) Allianties (Gerrit van Doorn, Schuttelaar & Partners)

  Voeren van regie op de Noordzee hard nodig

  Het voeren van regie op de Noordzee en de kustgebieden is van belang omdat het steeds drukker wordt op de Noordzee. Het is een uitdaging om iedere keer de juiste balans te vinden tussen economie, energie en ecologie en tevens rekening te houden met de belangen van de kustbewoners. Daarnaast zijn er ook omvangrijke uitdagingen die de aandacht vragen zoals de zeespiegelstijging, dreigende voedsel- en zoetwatertekorten en het veiligstellen van de energievoorziening. Een evenwichtig beheer van de Noordzee vereist actie en samenwerking.

   

  Verklaring moet overheden oproepen regie te nemen

  Door het opstellen van de verklaring roept de organisatie van Sea Sights overheid en bedrijfsleven op een samenhangende visie te ontwikkelen en de regie actief te nemen. Tijdens Sea Sights werkten de maritieme en visserijsector, jongeren, projectontwikkelaars, wetenschap, overheid en NGO’s gezamenlijk aan de verklaring. Het uiteindelijke doel is een duurzame ontwikkeling van het kustgebied te borgen. De verwachting is dat meer steden aan zee zich achter de verklaring gaan scharen. De verklaring is een initiatief van de landelijke coördinator SDG 14 (leven onder water) Allianties (Gerrit van Doorn, Schuttelaar & Partners)

 • Add Title

 • De tweede editie van Sea Sights was niet tot stand gekomen zonder de creativiteit en inzet van de medewerkers van Topsector Water & Maritiem, Sail op Scheveningen en Liberty Tall Ships Regatta, The Hague 2019

 • Meer lezen?

  Download de uitgebreide terugblik

 • Sea Sights 2018

  Het Sea Sights Festival 2018 gaf een uniek kijkje in de toekomst van steden aan zee, met een prominente rol voor Den Haag. In oktober 2018 (18-21 oktober) praatten durfdenkers, visionairs, innovators, beleidsmakers, onderzoekers, ontwikkelaars én burgers met elkaar tijdens het innovatiefestival aan én over de kust. Hierbij werd dieper ingegaan op wat er moet blijven, maar vooral wat er in de komende jaren moet veranderen. Samenwerken is daarbij het sleutelwoord voor de komende tijd.

  Voor sommigen is de horizon het einde van het land, voor anderen het begin van de wereld. Het is als met de vloedlijn: wanneer is het nu land, en wanneer zee? Het zijn filosofische gedachten die, als je er even goed over nadenkt, symbool staan voor een toekomst van steden aan zee. Het houdt niet op aan de vloedlijn, het houdt niet op aan de horizon. Juist door de dynamiek van de zee is innovatief denken belangrijk. Meebewegen met de getijden, met de economische ontwikkelingen, met de wereld om ons heen, het milieu, en met de toekomst.

   

  Vier dagen lang stond tijdens het Sea Sights Festival in Scheveningen de vraag ‘En hoe gaan we daar in Den Haag dan eigenlijk mee om?’ centraal. Er gebeurt al veel, maar vooral op papier, bij kennisinstellingen, in proeftuinen, bij overheden, bij ontwikkelaars, bij start-ups, in het hoofd van exacte ingenieurs én bij vrije durfdenkers. Deze kwamen op het festival bij elkaar. De komende tijd is het zaak de handen ineen te slaan om innovaties daadwerkelijk te verwezenlijken. Om dromen tot werkelijkheid te brengen en te werken aan een harmonieus samenspel tussen kust en zee. Zodat niet alleen Den Haag, maar ook andere (wereld)steden aan zee, nog honderden jaren vooruit kunnen.

 • Meer lezen?

  Lees het volledige woordverslag van Sea Sights Festival 2018.

 • De eerste editie van Sea Sights was niet tot stand gekomen zonder de creativiteit en inzet van de medewerkers van Kreativ Events en Blueyard.

 • Sea Sights is mede mogelijk gemaakt door:

  Schuttelaar & Partners
  Den Haag
  Kreativ Events
  All Posts
  ×