• Hoe zorgen we voor een duurzame toekomst aan de kust?

  voor iedereen die betrokken is bij zee- en kustontwikkeling

 • Wij nodigen u van harte uit voor de eerste Sea Sights Summit op 19 oktober, waar wij u een uniek kijkje bieden in de toekomst van steden aan zee. Dit doen we door tot de verbeelding sprekende initiatieven te tonen, door inspirerende verhalen te vertellen en door durfdenkers, beleidsmakers en ontwikkelaars met elkaar in contact te brengen. Want wij geloven dat complexe vraagstukken vragen om nieuwe samenwerkingsverbanden.

   

  Koop nu je kaartje voor €25,00 (excl. btw).

   

 • Programma 

  We starten de ochtend in Tasty Comedy op de Pier Scheveningen, Strandweg 150. Het middagprogramma vindt plaats in het Kurhaus.

  Ochtendprogramma 

  Locatie: Tasty Comedy (op de Pier) 

    

  09.00 Inloop   

   

  09.30 Opening door Saskia Bruines, wethouder Kenniseconomie, gemeente Den Haag 

     

  09.40 Keynote speakers

  • Integrale ontwikkeling vraagt om afstemming. Lodewijk Abspoel
  • Zwolle aan zee, nu acteren op de zeespiegelstijging. Gert-Jan Reichart
  • Circulaire voedselketens, kansen op zee. Martin Scholten
  • Innovaties voor een duurzame wereld. Sid Vollebregt en Marjan Kreijns 

  11.00  Pauze  

     

  11.30  Workshopsnaar keuze:  

  • Kuststad Den Haag, ruimtelijke en economische kansen aan zee.
   Jandirk Hoekstra en Kai van Hasselt
  • Zeewier als verbindende schakel voor medegebruik Noordzee.
   Marlies Draisma en Xander Beks
  • Aanpak voor het creëren van draagvlak privaat-publiek en publiek-burgers. 
   Liesbeth Verhage en Maarten de Wolff
  • Samenwerken aan innovaties op zee, voor een betere en duurzamere wereld. 
   Arno Segeren en Lieke Vollenbroek

  12.30 - 14.00 uur Lunch

  Met mogelijkheid om aanwezig te zijn bij:

  • vertoning van de film AllesBeweegt van Bruno Doedens incl. nagesprek in de Filmzaal Boulevard
  • excursie over de Sea Sights Expo op de Boulevard
  • installatie Letsdance van Bruno Doedens op het strand

  Middagprogramma 

  Locatie: Kurhaus  

    

  14.00  Keynote speakers

  • De zee geeft energie en wat nog meer... Dirk Sijmons
  • Ruimte op zee. Karina Czapiewska en Maarten Flikkema

  15.00  Workshopsnaar keuze: 

  • Samenwerken aan innovaties op zee, voor een betere en duurzamere wereld. Herhaling van ochtendworkshop.                                                                                                                         Lieke Vollenbroek en Arno Segeren
  • Innovatieve gebiedsontwikkeling, kustplaats IJmuiden aan zee. 
   Marijn Spoelstra en Carolien Ligtenberg
  • Sea Rangers maken werk van de Noordzee.
   Wietse van der Werf

    

  16.00  Keynote speakers

  • Tjeerd de Groot, tweede kamerlid D66
  • Joop Mulder, cultureel landschapsarchitect

    

  16.30  Debat  

  Gefaciliteerd door Suzanne van der Pijll

     

  17.00  Afsluiting en netwerkborrel  
   

  Het Sea Sights Festival bestaat naast een Summit ook uit een Expo en een Debat.

 • Sprekers

  De Sea Sights Summit belooft een interessante en leerzame dag te worden. Sprekers uit verschillende vakgebieden delen hun visie op kustontwikkeling. In de interactieve workshops worden de thema's verder uitgediept. Het overzicht van de sprekers wordt regelmatig bijgewerkt.

  Liesbeth Verhage

  Omgevingsmanager Kustwerk Katwijk

  ‘Samen met de omgeving projecten beter en mooier maken’, dat is het motto van Liesbeth. Als omgevingsmanager van het bureau WB de Ruimte, is zij werkzaam in infrastructuur en waterveiligheidsprojecten. Het project Kustwerk Katwijk is een mooi voorbeeld waar de samenwerking tussen het hoogheemraadschap van Rijnland en de gemeente Katwijk, samen met een betrokken omgeving, heeft geresulteerd in een succesvol project: Kustversterking, parkeergarage en de inrichting van een nieuw duingebied!

  Rutger Mollee

  Dagvoorzitter

  Rutger Mollee was in 2014 finalist in de 'Dagvoorzitter van het Jaar' verkiezing. Met flair en vaart schakelt Rutger moeiteloos tussen verschillende sprekers; bijzaak en hoofdzaak; oppervlakte en essentie. Daarbij vergeet hij het publiek niet en zal hen waar mogelijk in het gesprek betrekken.

  Lodewijk Abspoel

  Senior adviseur maritiem beleid Ministerie van IenW

  Lodewijk is verantwoordelijk voor een integrale aanpak voor het Noordzeebeleid binnen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Eerder schreef hij mee aan de agenda maritieme ruimtelijke ordening 2050 voor de Noordzee en werkte hij mee aan de EU richtlijnen voor maritieme ontwikkeling. Zijn passie? Mensen bij elkaar brengen en de vraagstukken rond maritieme ruimtelijke ordening effectief aanpakken.

  Karina Czapiewska

  Mede-oprichter Blue21

  Karina is een specialist op het gebied van multidisciplinaire gebiedsontwikkeling, drijvend vastgoed en duurzaamheid. Ze is een van de oprichters van Blue21, dat zich bezighoudt met bouwen op water. Ook stond ze aan de wieg van INDYMO (onderwater drones) en DeltaSync (drijvend bouwen). In 2014 won Karina de Dutch Sustainable Urban Delta Award.

  Maarten Flikkema

  Senior Project Manager MARIN

  Maarten Flikkema is project manager bij het maritiem onderzoeksinstituut MARIN. Als coördinator is hij verantwoordelijk voor het EU project Space@Sea, waarin 17 partners een duurzame en betaalbare werkplek op zee ontwikkelen. Daarnaast is Maarten binnen het Waterborne Technology Platform verantwoordelijk voor de werkgroep “Working and Living at Sea”.

  Dirk Sijmons

  Mede-oprichter H+N+S Landscape Architects

  Dirk Sijmons is een van de oprichters van H+N+S Landschapsarchitecten, dat in 2001 de ‘Prins Bernard Cultuurprijs’ in 2001 ontving. Sijmons werkte bij verschillende ministeries en Staatsbosbeheer, voor hij met Jandirk Hoekstra en Lodewijk van Nieuwenhuijze H+N+S oprichtte. Hij werd benoemd tot eerste Staatslandschapsarchitect van Nederland en ontving in 2017 ontving de IFLA sir Geoffrey Jellicoe-prijs.

  Sid Vollebregt

  Mede-oprichter Elemental Water Makers

  Sid houdt zich bezig met het oplossen van waterschaarste in kustgebieden. Met Elemental Watermakers heeft hij diverse producten ontwikkeld om zout water op een duurzame manier in drinkwater te veranderen. Als managing director van Elemental Water Makers ontving hij verschillende internationale prijzen sprak hij voor de Verenigde Naties, COP23 en de Singularity University.

  Marjan Kreijns

  Programmadirecteur VPdelta

  Als programmadirecteur van VPdelta maakt Marjan zich hard voor innovaties op het gebied van water- en deltatechnologie in Nederland, Azië en Afrika. Zij begeleidt het programma, bestaande uit 12 partners en zo’n 100 startups. Het doel? Innovatie in de water- en deltatechnologiesector versnellen. Tijdens de Sea Sights Summit gaat ze in op de rol van startups om een veilige en klimaatbestendige kust te creëren. Concrete voorbeelden geven een blik op de toekomst van onze kust.

  Bruno Doedens

  Landschapskunstenaar SLeM

  Landschapskunstenaar Bruno Doedens richt in 2005, samen met locatietheater Frits Vogels, SLeM op - Stichting Landschapstheater en Meer. Vanuit deze stichting, waarvan Bruno Doedens vanaf 2007 artistiek leider is, wordt het genre landschapstheater ontwikkeld, een interdisciplinaire samenwerking van landschapsarchitectuur, locatietheater, film en aanvullende kunstdisciplines. Bij al zijn tijdelijke landschappen staan de verbeelding en de sociale en culturele waarden centraal. De wil om het onmogelijke waar te maken en steeds opnieuw het perspectief te willen verschuiven kenmerken zijn werk. Bruno is in Scheveningen vooral bekend van zijn ‘Ringen aan Zee’.

  Wietse van der Werf

  Executive director Sea Ranger Service

  Wietse van der Werf is een sociaal ondernemer die op creatieve wijze verbinding weet te leggen ten behoeve van sociale impact en natuurbehoud. Over de afgelopen 10 jaar zijn Wietse’s initiatieven in meer 12 landen actief geweest, binnen Europa, Afrika en Noord-Amerika. In 2016 won Wietse de Future for Nature Award voor zijn innovatieve aanpak van natuurbehoud. Recent ontving hij het prestigieuze Ashoka Fellowship, voor aantoonbare impact vanuit het sociaal ondernemerschap. Dankzij groeiende steun is Wietse nu hard op weg om zijn Sea Ranger aanpak wereldwijd uit te breiden.

   

  Maarten de Wolff

  Kwartiermaker BRAK!

  Maarten was de afgelopen 2 jaar als kwartiermaker betrokken bij de ontwikkeling van BRAK!IJmuiden. BRAK! is een science center waar wordt gewerkt aan klimaatverandering. Het wil bewustwording bewerkstelligen door voorlichting en het organiseren van wetenschappelijke en publieksactiviteiten. Tegenwoordig is Maarten ook druk doende met de herbestemming van een oud fabrieksterrein in Nijmegen en met de ontwikkeling van een groene wijk in Almere.

  Lieke Vollenbroek

  Strateeg stedelijke economie gemeente Den Haag

  Werken voor de gemeente Den Haag betekent voor Lieke Vollenbroek werken voor de internationale stad van Vrede en Recht. Een bruisende en groene stad, met een rol van betekenis in de wereld. Lieke is als strateeg stedelijke economie betrokken bij de vrijetijdseconomie, het beleid voor het Haagse midden- en kleinbedrijf en het startup-programma Impact Economy. Met dit programma helpen we startups die werken aan innovaties voor een betere wereld, bijv. op het gebied van humanitaire innovatie, klimaat, energie en voedsel. In haar vrije tijd is zij graag op het strand en in de duinen.

  Arno Segeren

  Programmamanager Kust gemeente Den Haag

  Arno Segeren woont en werkt in Den Haag. Strand en haven hebben een grote aantrekkingskracht op hem. Maar belangrijker, ook op veel bewoners, bedrijven en bezoekers. Het is zijn taak een programma te formuleren waarbij de stad nog meer profiteert van de unieke ligging aan zee. Innovaties op zee, vanuit de haven van Scheveningen, maken hier een belangrijk onderdeel van uit. Uiteraard liggen er meer economische uitdagingen, met name buiten de piekmomenten mogen er best nog extra (zakelijke) bezoekers onze badplaats bezoeken.

  Gert-Jan Reichart

  Hoofd Oceaansystemen NIOZ

  Professor Mariene geologie Universiteit Utrecht

  De onderzoeksinteresses van Gert-Jan Reichart variëren van mariene geologie, geochemie (organisch en anorganisch), (foraminiferale) biomineralisatie tot de recontructie van vroegere klimaten. Zo bestudeert hij al lange tijd verschillende tijdschalen waarbij met name gekeken werd naar veranderingen in temperatuur, stromingen en zeespiegel. De uitkomsten van deze onderzoeken kunnen vervolgens gebruikt worden om realistische prognoses te maken voor de toekomst.
  De belangrijkste expertisegebieden van Gert-Jan zijn onder meer de Arabische Zee, de Middellandse Zee, Noordzee, Golf van Mexico, Rode Zee en de Noord Atlantische en Indische Oceaan.

  ×
  De persoonlijke gegevens die u op de site invult worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van het aangegeven doel, zoals het reageren op informatieaanvragen.
  
  De verzamelde gebruikersinformatie wordt geanonimiseerd en opgeslagen op servers in Nederland voor onbepaalde tijd. Sea Sights gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor intern gebruik. 
  
  Sea Sights zal deze informatie enkel aan derden verschaffen indien zij hiertoe wettelijk wordt verplicht. De verzamelde data zal niet gecombineerd worden met gegevens van andere websites of bronnen waarover Sea Sights beschikt.
  Feest aan Zee