• Download programma

  Klik op de button om het programmaboekje te downloaden!

 • Sprekers

  De Kust biedt ons kansen en toekomst of het nu gaat om energie, voedselvoorziening, klimaat, leven en of werken in onze kuststreken: meer en meer realiseren we ons dat de ant­woorden op grote vraagstukken van zee komen. Dat geldt wereldwijd, het geldt voor Nederland en dat geldt ook voor kuststad Den Haag.

   

  De oplossing voor deze vraagstukken ligt vaak in Nederlandse innovaties. Deze innovaties helpen om veel van de plannen op de alsmaar drukker wordende Noordzee een plek te geven. Op deze manier kunnen conflicten worden voorkomen en werken we nu al aan belangrijke onderwerpen, zoals zeespiegelstijging en dreigende voedsel- en zoetwater tekorten. Daarnaast stellen wij onze energievoorziening veilig. De bestaande samenwerkingsvormen voldoen (Dutch Diamond/Gouden Vierhoek), maar toch rijst de vraag in hoeverre wij de echte problemen aanpakken. Tijdens Sea Sights gaan we met elkaar hierover in gesprek.

  Alexander Verbeek

  Directeur Planetary Security Institute

  Alexander Verbeek is milieuactivist en diplomaat. De afgelopen 30 jaar werkte Alexander voor internationale veiligheid en milieuproblematiek. Hij leidt verschillende projecten vanuit het Institute for Planetary Security en organiseerde de eerste Planetary Security Conference in het Vredespaleis in Den Haag. Alexander is dagvoorzitter en gaat ons vakkundig begeleiden om the Sustainable North Sea Alliance op te zetten.

  Han Lindeboom

  Professor Marine Ecology

  Ervaren marien onderzoeker, ruimtelijke ordening van mariene gebieden ondermeer in realtie tot windmolenparken op zee, visserij en duurzame ontwikkeling van kustgebieden. Heel actueel is Han bezig met een advies voor het NWA naar verder onderzoek der zee. Han zal spreken over de impact van die drukte op de Noordzee op het ecosystem. De mens vormt immers al gedurende duizende jaren de leefgebieden, wat betekenen de huidige veranderingen in een historisch perspectief. Hoe voorkomen wij dat mens en natuur met elkaar in conflict komen?

  Annemieke Nijhof

  Per 1 juni Boegbeeld Topsector Water & Maritiem

  Annemieke Nijhof was voorheen CEO van ingenieursbureau Tauw. Zij kent de uithoeken van het waterdomein, doordat zij geopereerd heeft als directeur in het bedrijfsleven en in de overheid als DG water. Wij zijn verheugd dat zij – vanuit haar nieuwe rol - haar toekomstvisie met ons komt delen tijdens Sea Sights Summit.

  Marja Doedens

  Directeur Maritime Campus Den Helder

  Marja Doedens is directeur van de Maritime Campus Netherlands en programma manager Port4Innovation1; een samenwerking tussen onderzoeksinstituten, onderwijsinstellingen, bedrijven en overheidsinstanties met het oog op een duurzaam gebruik van de zee en haar omgeving. Marja zit dicht op de praktijk. In de praktijk blijkt om tot gezamenlijke oplossingen te komen lastig te zijn. De ´human factor´ zal het verschil moeten maken, mensen bepalen hoe en waaraan wij samenwerken. Marja doet een oproep om nu echt samen te werken aan de oplossingen die leiden tot een duurzame Noordzee. Een Regiodeal Noordzee kan de krachten bundelen. Wat is ervoor nodig om die samenwerking te doen slagen?

  Yara van Weert

  Waterambassadeur, De toekomst is groen ÉN blauw​

  De ontwikkelingen en innovaties die nu plaatsvinden zijn de grondslag voor onze toekomst en zullen enorme impact hebben op hoe wij met het milieu, water, voedsel en elkaar omgaan. Het is hierdoor van belang dat ook jongeren & jonge professionals betrokken worden bij deze ontwikkelingen aangezien zij als werknemers, managers, beleidsmakers en ondernemers van de toekomst voort zullen bouwen op de fundering die nu gelegd wordt. Als Waterambassadeur hoop ik hun in beeld te brengen en naast het enthousiasmeren van jongere generaties voor de watersector met mijn kennis en netwerk ook persoonlijk bij te dragen aan de duurzame ontwikkelingen en innovaties op de Noordzee. Yara gaat in gesprek met de dagvoorzitter over haar bevindingen tijdens deze Summit.

  Emily Penn

  Skipper, Ocean Advocate and Activist

  Emily zal tijdens haar speech praten over de kracht van samenwerking. We kunnen alleen klimaatproblemen oplossen als we samenwerken. Niet als we enkel kijken naar persoonlijke of nationale problemen, maar naar de wereldwijde effecten van de keuzes die we maken. Neem bijvoorbeeld de plastic soep, we mogen er niet vanuit gaan dat de keuzes die wij maken geen effect hebben op andere plekken op de wereld.

   

  * ENGLISH *

  During Sea Sights, Emily will speak about the power of collaboration. Only together can we solve our climate issues. Not just by optimizing our single or national issues in isolation but looking at the worldwide effects of the decisions being made. As we experience with plastic soup, you can not assume that decisions being made don't have an effect somewhere else.

  Simeon Tienpont

  Simeon Tienpont, skipper America’s Cup Nederlandse deelname

  Simeon Tienpont sluit de Summit af en nodigt alle aanwezigen uit mee te gaan naar het Tall Ship. Simeon staat aan de basis van de Nederlandse deelname aan de 36ste America’s Cup. Tijdens Sea Sights vervult Simeon de rol van schipper. Simeon vertelt over het realiseren van een competitieve America’s Cup boot: welke onderzoeks- en duurzaamheidsaspecten zijn hierbij van belang?

 • Workshops - OCHTEND

  Sea Sights 2019 draait om oplossingen voor een duurzame oceaan en een veilig kustgebied. Tijdens break-out sessies gaan we dieper in op deze vraagstukken. De break-out sessies in de ochtend duren anderhalf uur, de middagsessies twee uur. Er zijn diverse zalen en ruimtes beschikbaar voor gesprekken.

  Gerrit van Doorn & Lodewijk Abspoel

  Wat is de betekenis van SDG 14 (behoud van oceanen) voor het beleid van onze oceanen en kustgebieden? Gerrit van Doorn, nationaal coördinator SDG 14 en Lodewijk Abspoel van ministerie Infrastructuur & Waterstaat geven hun visie op dit onderwerp.

  Anoek van Vlaardingen, Robert van Roijen & Zinzi Reimert

  Proeven zijn essentieel voordat je op grote schaal gaat investeren. En zeker off-shore wil je geen fouten maken. Daarvoor zijn de proeftuinen Noordzee voor de kust van Den Haag ingericht. Welke pilots draaien daar? Wat is het proces om effectief te testen? Robert van Roijen en Anouk van Vlaanderen komen vertellen over de Noordzee proeftuinen.

  Bob Meijer & Eef Brouwers

  David Geurts

  Community of Practice Multi-Use NZ 2030, de community blijft bij elkaar in de havenfoyer, plenaiere sessie door oa Bob Meijer en Eef Brouwers over de een transparant traject naar een succesvolle vergunningsaanvraag voor medegebruik in windparken op de Noordzee. Tevens zal David Geurts een inleiding geven over de bevindingen van zijn netwerkanalyse over de Noordzee.

 • Workshops - MIDDAG

  #SDGCafe & Thea Fierens

  Welke kansen bieden zilte landbouw? Wat betekent dit voor het ruimtebeslag en voor de ecologie van onze kustgebieden? Welke SDG’s raken wij? Het informele, succesvolle SDG Café komt naar Sea Sights. Bezoekers pitchen hun ideeën en de zaal geeft respons op de pitch. Coördinator Thea Fierens staat garant voor een levendig vraag en aanbodspel over deze vorm van landbouw.

  Jakob Kramer & Louwe de Boer

  De mannen gaan de discussie een beetje loshalen. Van wie is de zee nou eigenlijk? Wie waren de oorspronkelijke gebruikers, wie worden dat in de toekomst en wat gaat er gebeuren met de oorspronkelijke gebruikers waar uiteindelijk geen plaats meer voor is?

  Pieter Otten, Demet Voûte & Arno Segeren

  Hoe houden we drogen voeten? Deze workshop gaat over kustverdediging voor de Zuid Hollandse kust. In de workshop verkennen we hoe we onze leefbaarheid, economie en veiligheid naar een hoger niveau kunnen brengen. Arno Segeren en Demet Voûte, beide werkzaam bij de gemeente Den Haag en Pieter Otten van het Hoogheemraadschap Delfland geven hierover een toelichting.

  Oceaan onderzoekers

  Dit programma is minder geschikt als je slecht ter been bent, locatie zeilschip.

   

  Programma in het Engels. Welcome on board speech by Captain Jelte introducing Bark EUROPA as research platform and scientists Lise Alkema and Jeremy Sterling specifically.

   

  After the welcome speech the group will be divided in two. One group will go to the deckhouse for a presentation, the other group will stay on deck for the workshop. Halfway they switch.

  Eef Brouwers & Bob Meijer

  David Geurts

  Workshop A: David Geurts van Deltares informeert de Community of Practice Multi-use Noordzee 2030 over zijn stakeholderinventarisatie van partijen met een ruimtelijke claim op, in en aan de Noordzee. Samen met de CoP leden gaat David het overzicht controleren en laten aanvullen.

   

  Workshop B: Eef Brouwers van de Stichting Noordzeeboerderij gaat samen met Bob Meijer van TKI Wind op Zee beginnen met het opzetten van een multi-use procedure. Een transparant stappenplan ter voorbereiding van een vergunningsaanvraag voor medegebruik in een windpark. Dit stappenplan moet gaan aansluiten bij het afwegingskader zoals toegelicht door RWS in de vorige COP sessie.

 • Extra informatie

  Voor iedereen die betrokken is bij zee- en kustontwikkeling

  Wij willen zoveel op zee; natuur, windparken, visserij, recreatie, vrachtvervoer en nog veel meer. Een duurzame Noordzee vraagt om actie en om samenwerking. De gemeente Den Haag trekt de regie naar zich toe en organiseert op donderdag 20 juni 2019 in Scheveningen een tweede editie van Sea Sights Summit. Aan de vooravond van Sea Sights Summit 2019 wordt een diner pensant georganiseerd.

   

  Wat zijn de consequenties van de drukte op de Noordzee? En welke oplossingen worden gezien door bijvoorbeeld de Commissie Wallage, die aan het Noordzeeakkoord werkt? Tijdens Sea Sights Summit zetten we met elkaar de lijnen uit om de activiteiten op zee in goede banen te leiden.

   

  Op het programma staan plenaire sessies en interactieve workshops. Ook dit jaar staat innovatie centraal. Slimme oplossingen kunnen zorgen voor een duurzame zee én weerbare steden. We sluiten de Summit af met The Sustainable North Sea Coalition.

   

  Waarom het interessant is om te komen? Tijdens Sea Sights Summit verkennen we de toekomst en slaan we de handen ineen. Je komt omdat je activiteiten wilt ontplooien of projecten wilt realiseren op of aan zee. Omdat je samen wilt werken aan programma’s die het verschil gaan maken. En niet in de laatste plaats om het manifest mede te ondertekenen. In Den Haag, hoofdstad van de Noordzee.

  Organisatie

  De inhoudelijke organisatie van Sea Sights is in handen van advies- en communicatiebureau Schuttelaar & Partners.

  Locatie

  Sea Sights Summit wordt georganiseerd in het Zuiderstrandtheather in Scheveningen (Houtrustweg 505, Den Haag). Het middagprogramma vindt plaats in en om de derde haven van Scheveningen.

 • Sea Sights is mede mogelijk gemaakt door:

  Schuttelaar & Partners
  Den Haag
  Kreativ Events
  All Posts
  ×
  ×
  Privacy Policy
  De persoonlijke gegevens die u op de site invult worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van het aangegeven doel, zoals het reageren op informatieaanvragen.
  
  De verzamelde gebruikersinformatie wordt geanonimiseerd en opgeslagen op servers in Nederland voor onbepaalde tijd. Sea Sights gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor intern gebruik. 
  
  Sea Sights zal deze informatie enkel aan derden verschaffen indien zij hiertoe wettelijk wordt verplicht. De verzamelde data zal niet gecombineerd worden met gegevens van andere websites of bronnen waarover Sea Sights beschikt.